Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Dostopnost
dLib.si (Dostop brez omejitev)

Digitalna knjižnica Slovenije je namenjena za iskanje in dostop do publikacij in dokumentov, ki izvirajo z območja Slovenije ter so pomembni za slovensko zgodovino, kulturo in znanost. Digitalna knjižnica Slovenije je osrednji slovenski spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov.

Portal vsebuje naslednje vrste gradiva: knjige, visokošolska dela, poročila ARRS, časnike, znanstvene, strokovne in splošne revije, fotografije, plakate, razglednice, notno gradivo, zvočne posnetke, koncertne sporede, zemljevide, virtualne razstave itn., skupno preko 800.000 enot digitaliziranega in izvorno digitalnega gradiva. Portal omogoča iskanje posameznih besed ali fraz v celotnih besedilih.

Jezik: slovenščina

Družboslovje in humanistika Besedila člankov Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Digitalne knjižnice Zemljevidi

Ponudnik: Narodna in univerzitetna knjižnica