Corrosion Abstracts

Dostopnost
Corrosion Abstracts (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Zbirka je vključena v vir Materials Science & Engineering Database.

Corrosion Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja korozije in zaščite materialov. Zajema literaturo o koroziji, testiranju, korozijskih in obstojnostnih lastnostih materialov, protikorozijski zaščiti ter konstrukcijskih materialih in opremi v različnih industrijah. Obsega bibliografske podatke in izvlečke člankov iz periodike, prispevkov iz zbornikov konferenc, tehničnih poročil, patentov, knjig in sporočil za javnost.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina
Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica

Kemija Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: ProQuest