Library Hub Discover

Dostopnost
Library Hub Discover (Dostop brez omejitev)

Centralni katalog Library Hub Discover je namenjen za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, cedejev, videokaset in drugega gradiva v fondih britanskih in irskih univerzitetnih ter drugih knjižnic in British Library.

Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih, cedejih, videokasetah itn. iz fondov več kot 160 britanskih in irskih knjižnic. 

Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Subject").

Jezik: angleščina

Splošne informacije Katalogi knjižnic

Ponudnik: Jisc