British Library Online Gallery

Dostopnost
Online gallery (Dostop brez omejitev)

Zbirka British library online gallery služi za iskanje in dostop do digitaliziranih knjig, slikovnega in notnega gradiva, zemljevidov, zvočnih posnetkov itn., poudarek je na gradivu, ki izvira z območja Velike Britanije ter je pomembno za britansko zgodovino in kulturo. Omogočeno je tudi označevanje (tagging), ustvarjanje lastnih zbirk in dajanje v skupno rabo digitalnih objektov v viru.

Jezik: angleščina

Splošne informacije Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Viri na internetu

Ponudnik: British Library