Cochrane Library

Dostopnost
Cochrane Library (Dostop z lokacij Zdravstvene fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in osebje ZF)

Zbirka Cochrane Library je namenjena za iskanje in dostop do znanstvenih izsledkov za informiranje zdravstvenih delavcev in uporabnikov zdravstvenega varstva, ter tistih, ki so odgovorni za raziskovanje, izobraževanje in upravljanje. Zbirka omogoča sočasno iskanje celotnih besedil sistematičnih preglednih člankov in bibliografske podatke o člankih, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva, ekonomike zdravstva, uporaba tehnologij v zdravstvu itn. 

Vključuje naslednje podatkovne zbirke:

  • Cochrane Database of Systematic Reviews
  • Cochrane Central Register of Controlled Trials
  • Cochrane Methodology Register
  • Database of Abstracts of Reviews of Effect
  • Health Technology Assessment Database
  • NHS Economic Evaluation Database
  • About The Cochrane Collaboration

 

Medicina Zdravstvena nega Besedila člankov Znanstvene bibliografije Znanstvene publikacije

Ponudnik: Cochrane Collaboration