COBIB.SI - katalog slovenskih knjižnic

Dostopnost
COBIB.SI (Dostop brez omejitev)
COBIB.SI odd. d. (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Vzajemni katalog COBIB.SI je namenjen za iskanje po fondih 680 slovenskih knjižnic, ki so vključene v vzajemni katalogizacijski sistem COBISS.SI. 

V katalogu je skoraj 5,1 milijona bibliografskih zapisov o monografskih publikacijah (knjige, zemljevidi, slikovno gradivo, videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, notno gradivo itn.), serijskih publikacijah (časopisi (revije), časniki, letopisi itn.) in člankih, predvsem iz slovenskih znanstvenih in strokovnih revij. 

Katalog vključuje tudi vedno več podatkov in povezav na celotna besedila elektronskih revij in elektronskih knjig, ki so dostopna določenim kategorijam uporabnikov npr. študentom in zaposlenim, v določenih primerih pa vsem članom knjižnic na lokacijah Univerze v Ljubljani, NUK in CTK. Za neposreden dostop do licenčnih elektronskih časopisov in knjig z lokacij, ki niso v sklopu UL, CTK in NUK je potrebna predhodna prijava. Na tej strani izberemo gumb COBIB.SI odd. d. Podrobnosti o takšnem načinu dostopa si lahko preberete v Navodilih za oddaljen dostop.

Za iskanje po tematiki uporabite predmetne oznake ali UDK.

Jezik: slovenščina
Dopolnjevanje: dnevno

Splošne informacije Katalogi in seznami Katalogi knjižnic Viri na internetu Znanstvene bibliografije

Ponudnik: IZUM