Chemical Hazards in Industry

Dostopnost
Chemical Hazards in Industry (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Podatkovna zbirka Chemical Hazards in Industry je namenjena za iskanje znanstvene in strokovne literature o tveganjih za varnost in zdravje, ki nastajajo pri uporabi kemikalij v kemijski in sorodnih industrijah. Vključuje literaturo o kemijskih in bioloških nevarnostih, odlaganju, shranjevanju ter transportu, ravnanju z odpadki, varovalni opremi, pripravi varnostnih načrtov in ukrepih ob izrednih dogodkih, dobrih praksah ter zakonodaji. Tekoče vključuje bibliografske podatke z izvlečki o prispevkih iz preko 40 naslovov znanstvenih in strokovnih revij.

Kemija Besedila člankov Zakonodaja Znanstvene publikacije

Ponudnik: Royal Society of Chemistry