Ceramic abstracts

Dostopnost
Ceramic Abstracts (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Zbirka je vključena v vir Materials Science & Engineering Database.

Ceramic Abstracts predstavlja vodilni vir informacij na področju industrije keramike. Pokriva vsa področja od proizvodnje, procesov, aplikacij do podatkov o lastnostih in preizkušanju tako klasičnih kot zahtevnejših keramičnih materialov. Zajema različna gradiva od znanstvenih revij, knjig, konferenčnih gradiv, patentov, standardov do publikacij o proizvodih od leta 1975 dalje.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina
Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica

Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: ProQuest