Catalogue de la Bibliotheque nationale de France

Dostopnost
Catalogue de la BnF (Dostop brez omejitev)

Katalog Bibliotheque nationale de France služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, notnih zapisov, digitaliziranih publikacij itn. v fondih francoske Nacionalne knjižnice.

Vključuje bibliografske podatke o 13 milijonih enot gradiva: knjigah, revijah in časnikih od začetka tiska, avdiovizualnem gradivu, digitaliziranih publikacijah, zemljevidih, notnih zapisih itn.

Jezik: francoščina

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu

Ponudnik: Bibliotheque nationale de France