Catalogue collectif de France

Dostopnost
Catalogue collectif de France (Dostop brez omejitev)

Centralni katalog Catalogue collectif de France služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih večjih francoskih knjižnic. Vključuje tudi seznam francoskih knjižnic.

Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih francoske nacionalne knjižnice, univerzitetnih knjižnic ter izbranih splošnih in specialnih knjižnic (30 milijonov zapisov).

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu

Ponudnik: Bibliotheque nationale de France