Bundesanzeiger

Dostopnost
Bundesanzeiger (Dostop brez omejitev)

Zbirka Bundesanzeiger služi za iskanje in dostop do zveznih predpisov in mednarodnih pogodb Zvezne republike Nemčije. Obsega uradni del, kjer so na voljo pravne publikacije in direktive Zvezne vlade; sodni razdelek z dokumenti o različnih postopkih; podjetniški razdelek z informacijami za podjetja; finančna poročila in informacije o trgu ter druge informacije.

Iskati je mogoče tudi po celotnih besedilih publikacij in dokumentov.

Jezik: nemščina in delno angleščina

Pravo Viri na internetu Zakonodaja

Ponudnik: Bundesanzeiger Verlag