Explore the British Library

Dostopnost
Explore the British Library (Dostop brez omejitev)

Explore the British Library služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, zbornikov in drugega gradiva v fondih British Library in njenega centra za medbibliotečno izposojo v Boston Spa (Document Supply Centre).

Obsega okoli 57 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih in drugem gradivu v fondih British Library od leta 1450 dalje in bibliografske podatke o knjigah (od 1980), revijah (od 1700) in zbornikih (od 1964) v fondih Document Supply Centre.

Jezik: angleščina
Dopolnjevanje: dnevno

Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu

Ponudnik: British Library