British and Irish Legal Information Institute

Dostopnost
BAILII (Dostop brez omejitev)

Zbirka British and Irish Legal Information Institute je namenjena za iskanje in dostop do pravnih predpisov in judikature Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Republike Irske. Obsega okoli 300.000 dokumentov.

Jezik: angleščina

Pravo Viri na internetu Zakonodaja

Ponudnik: British and Irish Legal Information Institute