Biomedicina Slovenica

Dostopnost
Biomedicina Slovenica (Dostop brez omejitev)

Podatkovna zbirka Biomedicina Slovenica služi za iskanje in pregled strokovne in znanstvene literature s področij biomedicine.

Obsega bibliografske podatke o objavah v Sloveniji in objave slovenskih avtorjev v tujini. Vključuje podatke o knjigah, poglavjih iz knjig, člankih iz slovenskih znanstvenih in strokovnih revij, prispevkih iz zbornikov raznih posvetovanj, disertacijah in magistrskih delih, raziskovalnih poročilih itn. od leta 1976. Večina podatkov je vključena v vzajemni katalog slovenskih knjižnic COBIB.SI.

Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje.

Jezik: slovenščina oziroma angleščina

Biotehnika Medicina Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete