Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)

Dostopnost
BCIN (Dostop brez omejitev)

Podatkovna zbirka Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN) je namenjena za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področja konzervatorstva in restavratorstva. Obsega preko 200.000 bibliografskih zapisov z izvlečki o člankih, knjigah, poglavjih iz knjig, prispevkih s konferenc, tehničnih poročilih, disertacijah itn. Vključuje tudi bibliografske podatke iz 34 letnikov sekundarnega vira Art and Archeology Technical Abstracts (AATA) za obdobje 1955 - 1997.

Jezik: angleščina in francoščina
Dopolnjevanje: četrtletno

Konzervatorstvo Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Canadian Heritage Information Network