Centralna baza zdravil (CBZ)

Dostopnost
Centralna baza zdravil (Dostop brez omejitev)

Centralna baza zdravil (CBZ) je osrednja nacionalna referenčna zbirka podatkov o zdravilih.

Podatkovna zbirka omogoča iskanje podatkov o zdravilih po različnih kriterijih, pregled podatkov, vpogled v navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti zdravila ter izvoz prikazanih podatkov v obliki, ki omogoča nadaljnje obdelovanje v orodjih kot npr. Microsoft Excel. 

Zbirko na podlagi medinstitucionalnega dogovora in zakonsko opredeljenih pristojnosti urejajo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Jezik: slovenščina

Farmakologija (zdravila) Medicina Katalogi in seznami

Ponudnik: Ministrstvo za zdravje RS, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, ZZZS in Nacionalni inštitut za javno zdravje