BASE

Dostopnost
BASE (Dostop brez omejitev)

BASE je iskalno orodje za iskanje znanstvenih virov. Išče po velikem številu odprto dostopnih repozitorijev in ponuja preko 133 milijonov dokumentov iz preko 6500 različnih virov. Približno 60 % indeksiranih virov je dostopnih v odprtem dostopu. Omogoča osnovno in napredno iskanje, ter brskanje po dokumentih. BASE upravlja Univerzitetna knjižnica Bielefeld.

Multidisciplinarna področja Besedila člankov Odprti dostop Repozitoriji Seznami in abstrakti člankov Viri na internetu Znanstvene publikacije

Ponudnik: Universitätsbibliothek Bielefeld