AustriaN Newspapers Online (ANNO)

Dostopnost
ANNO (Dostop brez omejitev)

Zbirka AustriaN Newspapers Online služi za iskanje in dostop do digitaliziranih časnikov in druge periodike, ki je izhajala na območju Avstrije.

Obsega skenograme preko 1000 naslovov predvsem digitaliziranih časnikov, a tudi popularnih revij in strokovnih oz. znanstvenih časopisov iz obdobja od 16. stoletja do leta 1949. Vključeni so npr. uradni listi avstroogrske monarhije in Republike Avstrije. Za del gradiva je omogočeno tudi iskanje po besedah v besedilu prispevkov, sicer pa je mogoče tudi brskati abecednem seznamu, datumu izida in tematskih seznamih periodičnih publikacij.

Jezik: nemščina

Pravo Časniki Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Digitalne knjižnice

Ponudnik: Österreichische Nationalbibliothek