Austrian Literature Online (ALO)

Dostopnost
ALO (Dostop brez omejitev)

Zbirka Austrian Literature Online (ALO) služi za iskanje in dostop do digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, rokopisov, disertacij in znanstvenih prispevkov, ki izvirajo z območja Avstrije oziroma nekdanje Avstroogrske. Na voljo je več kot 16.000 enot gradiva.

Gradivo je organizirano v različne podzbirke ("collections"), med njimi naj omenimo izbor del avstrijske književnosti, zatem historične serijske publikacije - med njimi statistični letopis Avstroogrske in Carinthio, srednjeveške rokopise in drugo. Omogočeno je iskanje tako po metapodatkih (bibliografskih podatkih) kot tudi po celotnih besedilih dokumentov.

Jezik: nemščina

Literarne vede Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

Ponudnik: Austrian Literature Online