ASTM COMPASS

Dostopnost
ASTM (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Za uporabo vira se je potrebno prijaviti z geslom tudi na lokaciji Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Posredovanje dokumentov uporabnikom, ki niso študenti ali zaposleni na UL, reprodukcija natisnjenih ali elektronskih verzij dokumentov ali kakršna koli uporaba v komercialne namene ni dovoljena!

Zbirka ASTM COMPASS® omogoča dostop do celotnih besedil preko 13.000 veljavnih standardov s področja materialov, izdelkov, sistemov, storitev, testiranja ipd., ki jih objavlja mednarodna organizacija za standardizacijo ASTM International (American Society for Testing and Materials). Prav tako je dostopnih preko 46.000 historičnih standardov, 2.400 umaknjenih standardov in preko 9.700 t. i. “redline standardov” (dokumenti v pdf ali html obliki z označenimi spremembami, ki so nastale pri zadnji reviziji - torej prikaz vsebinskih razlik med trenutno veljavno in predhodno različico standarda).

Portal omogoča tudi različne možnosti omejevanja števila rezultatov iskanja. Registracija uporabnika in prijava na portal omogočata uporabo naprednih funkcij “My Tools” (dodajanje oznak in zaznamkov v dokumente, priprava osebnih seznamov za hitrejši dostop do standardov, opozorila o novih ali revidiranih standardih, oblikovanje delovnih skupin in izmenjavo standardov z drugimi upravičenimi uporabniki, prijavo na ASTM spletno usposabljanje). Pomoč pri uporabi je na povezavi: https://compass.astm.org/SUPPORT/index.html

 

Pogoji uporabe ASTM COMPASS® (povzetek licenčnih pogojev ponudnika, ki jih mora uporabnik potrditi ob prvi prijavi)

Upravičeni uporabniki so registrirani (vpisani) študenti, raziskovalci in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, NUK in CTK.
Drugim uporabnikom dostop do vsebin ASTM COMPASS® ni dovoljen.

Dovoljena uporaba

Posamezni upravičeni uporabniki imajo pravico do:
• brskanja, iskanja, priklica in ogleda posameznega dokumenta;
• začasnega prenosa in shranjevanja posameznega dokumenta na enem računalniku z namenom tiskanja ene kopije celotnega ali dela dokumenta izključno za lastno uporabo;
• natisnjeno kopijo dokumenta je dovoljeno posredovati/deliti z drugimi upravičenimi uporabniki znotraj inštitucije;
• v okviru izobraževalnega procesa so dovoljeni prikaz, začasen prenos in distribucija dokumentov za potrebe usposabljanja posameznikov ali skupin upravičenih uporabnikov. Posameznim študentom (upravičenim uporabnikom) je dovoljeno zagotoviti tiskano kopijo posameznega dokumenta v učilnici na lokaciji inštitucije.

Omejitve – nedovoljena uporaba

Posameznim upravičenim uporabnikom ni dovoljeno:
• spreminjati, reproducirati ali kakor koli (pošiljati po elektronski pošti, prenesti na disk, kopirati na drug trdi disk ali kako drugače) deliti posamezne elektronske datoteke dokumenta;
• kopirati posameznih natisnjenih dokumentov;
• prodajati ali preprodajati, najemati, zakupiti, posojati ali podlicencirati posameznega dokumenta, torej kakršna koli uporaba v komercialne namene!

 

Naravoslovje in tehnika Veda o materialih Standardi

Ponudnik: ASTM