ASCE Library

Dostopnost
ASCELibrary (Dostop z lokacije Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Oddaljeni dostop za študente in zaposene FGG)

ASCE Library omogoča iskanje po vsebini 35 naslovov revij, ki jih izdaja združenje American Society of Civil Engineers (ASCE). Celotna besedila člankov so dostopna od leta 2000 dalje.


Založnik: American Society of Civil Engineers

Gradbeništvo Besedila člankov Elektronske revije

Ponudnik: American Society of Civil Engineers (ASCE)