Arts & Humanities Citation Index

Dostopnost
Web of Science (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.)

Podatkovna zbirka Arts & Humanities Citation Index je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature s področij humanistike: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn. Obsega bibliografske podatke s citiranimi viri o člankih iz več kot 1800 znanstvenih revij od leta 1975 dalje.

Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) lahko pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), lahko obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

Seznam naslovov revij

Dopolnjevanje: tedensko
Jezik: angleščina

Družboslovje in humanistika Citatni indeksi

Ponudnik: Clarivate Analytics