Arts & Humanities Citation Index

Dostopnost
Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Arts & Humanities Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja humanistike: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn. Obsega bibliografske podatke s citiranimi referencami o člankih iz več kot 1600 znanstvenih časopisov in izbrane prispevke iz več kot 6.000 znanstvenih časopisov od leta 1975 dalje.

Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

Seznam časopisov na naslovu http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H 
Dopolnjevanje: tedensko
Jezik: angleščina

Družboslovje in humanistika Citatni indeksi

Ponudnik: Clarivate Analytics