Agricola

Dostopnost
Agricola (Dostop brez omejitev)

Podatkovna zbirka Agricola služi za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področja kmetijstva ter povezanih področij: veterine, botanike, gozdarstva, kmetijske ekonomike, živilstva, okoljskih znanosti itn.

Katalog National Agricultural Library (NAL Online Public Access Catalog, "Books") obsega podatke o knjigah, avdiovizualnem gradivu, periodičnih publikacijah, internetnih virih itn. Zbirka člankov (Article Citation Database, "Articles") pa obsega bibliografske podatke z abstraki o člankih iz znanstvenih revij (preko 1700 naslovov), poglavjih iz knjig, poročilih itn. Pri številnih zapisih najdete povezave na besedila člankov. Podatkovna zbirka obsega preko 5,2 milijona bibliografskih zapisov.

Iskanje poteka po vsakem delu podatkovne zbirke posebej, možno pa je tudi enovito iskanje.

Za iskanje po temi uporabite NAL Agricultural Thesaurus.

Jezik: angleščina

Biotehnika Kmetijstvo Katalogi knjižnic Seznami in abstrakti člankov

Ponudnik: National Agricultural Library