Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, jih seznaniti s pomenom izbire informacijskega vira, z različnimi orodji, ki jih lahko uporabljajo pri procesu iskanja, in s skupnimi značilnostmi različnih uporabniških vmesnikov.

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili, kako izberemo ustrezen vir za iskanje znanstvene in strokovne literature in kje lahko dostopamo do virov (Mrežnik). Predstavili bomo skupne značilnosti virov in osnovna orodja za iskanje: bibliografske zapise za publikacije, indekse, tezaver, iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, prikaz in izvoz rezultatov, iskalno zgodovino itd. Poudarek bo na licenčnih virih z elektronskimi revijami in knjigami, na kratko bomo predstavili tudi Akademsko digitalno zbirko Slovenije.