Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, jih seznaniti s pomenom izbire informacijskega vira, z različnimi orodji, ki jih lahko uporabljajo pri procesu iskanja, in s skupnimi značilnostmi različnih uporabniških vmesnikov.

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili, kako izberemo ustrezen vir za iskanje znanstvene in strokovne literature in kje lahko dostopamo do virov (Mrežnik). Predstavili bomo skupne značilnosti virov in osnovna orodja za iskanje: bibliografske zapise za publikacije, indekse, tezaver, iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, prikaz in izvoz rezultatov, iskalno zgodovino itd. Poudarek bo na licenčnih virih z elektronskimi revijami in knjigami, na kratko bomo predstavili tudi Akademsko digitalno zbirko Slovenije.

  Obveščamo vas, da je termin 4. marca že popolnoma zaseden. Vabimo vas, da se prijavite na termin 25. marca. 


Prijavi se   ·   Izpolnite anketo