Iskanje informacij s pomočjo COBISS+

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po računalniškem knjižničnem katalogu.

VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili funkcionalnosti modula za iskanje v računalniških katalogih slovenskih knjižnic COBISS+, vsebino katalogov, različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo logičnih operatorjev, naročanje gradiva, spletni vpis v knjižnico, uporabo košarice, Mojo knjižnico in njene funkcionalnosti kot npr. spletno plačilo obveznosti do knjižnice. Iskanje predstavimo s primeri.


Izpolnite anketo