Iskanje v računalniških katalogih slovenskih knjižnic COBISS+

V letu 2017 je bil   predan v uporabo popolnoma nov modul za iskanje v računalniških katalogih slovenskih knjižnic, ki se zdaj imenuje COBISS+. Na tečaju bomo predstavili nove funkcionalnosti, vsebino katalogov, različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev,  pomene posameznih iskalnih polj, uporabo logičnih operatorjev, naročanje gradiva, spletni vpis v knjižnico, uporabo košarice, Mojo knjižnico in njene funkcionalnosti kot npr. spletno plačilo obveznosti do knjižnice itn. Iskanje predstavimo s primeri. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Prijave začnemo zbirati dva tedna pred datumom tečaja. Prijavite se lahko osebno v Centru za informacijske storitve, pritličje soba št. 9, po telefonu 01/2001 194 ali elektronski pošti CIS@nuk.uni-lj.si. V primeru višje sile se objavljeni datumi lahko spremenijo. Spremenjeni datumi bodo objavljeni na tej strani.

V primeru, da se tečaja, na katerege ste se prijavili ne boste mogli udeležiti nam prosimo sporočite.


Izpolnite anketo