EndNote Online

Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem ENDNOTE Online za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih uporabljamo za navajanje (citiranje) ob pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference bomo organizirali in urejali, pripravljali bomo bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanili se bomo s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila v Wordu (Cite While you Write). Predstavili bomo različne stile citiranja itn. Priporočeno je osnovno razumevanje angleščine, saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku.

Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Gradiva:

Prijave začnemo zbirati dva tedna pred datumom tečaja. Prijavite se lahko osebno v Centru za informacijske storitve, pritličje soba št. 9, po telefonu 01/2001 194 ali elektronski pošti CIS@nuk.uni-lj.si. V primeru višje sile se objavljeni datumi lahko spremenijo. Spremenjeni datumi bodo objavljeni na tej strani. 

V primeru, da se tečaja, na katerege ste se prijavili ne boste mogli udeležiti nam prosimo sporočite.


  • Datumi tečaja

  • nov.
    07
    ob 10:00
    Računalniška učilnica, Turjaška 1
    Dodaj v koledar

Prijavi se   ·   Izpolnite anketo