Uporaba citatnih indeksov in znanstvenih bibliografij

Na tečaju predstavimo citatne indekse, kako jih uporabljamo pri raziskovalnem delu, različne načine iskanja najvplivnejših znanstvenih revij in dela s citatnimi indeksi. Predstavimo tudi druge vire, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti. V drugem delu predstavimo posebnosti iskanja literature znotraj znanstvenih bibliografij, njihove značilnosti in uporabo tezavrov. Na praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil.

Tečaj traja 4 šolske ure.

 


Izpolnite anketo