Zentralblatt MATH

Dostopnost:
Zentralblatt MATH (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani)
ZbMATH (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani)
  • Podatkovna zbirka Zentralblatt MATH je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature s področja matematike. Obsega več kot 4 milijone bibliografskih opisov s kritičnimi izvlečki o člankih iz okrog 3000 revij, 180.000 knjigah, zbornikih, konferenčnih prispevkih itn. Vsebuje tudi 3 milijone povezav na celotna besedila člankov (DOI) v različnih repozitorijih (arXiv, ElibM in EuDML). Vključuje bibliografske zapise za publikacije, ki so izhajale leta 1868 oziroma kasneje. V opise so vključeni tudi podatki o citiranih virih pri člankih iz 600 revij.

    Za iskanje po tematiki uporabite Mathematics Subject Classification (MSC) in ključne besede.

    Dopolnjevanje: dnevno
    Jezik: angleščina

    Vir nabavlja Matematična knjižnica.

  • Ponudnik: Springer