Web of Science Core Collection

Dostopnost:
Web of Science Core Collection (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
 • Podatkovna zbirka Web of Science Core Collection je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature iz vseh področij. Vključuje bibliografske podatke z izvlečki in navedenimi viri za članke iz okoli 12.000 znanstvenih revij za obdobje od leta 1900 dalje (ali kasneje). Poleg podatkov o člankih obsega tudi podatke o znanstvenih knjigah, poglavjih iz knjig, prispevkih na znanstvenih srečanjih itn. Sestoji iz naslednjih podzbirk:

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index
  • Conference Proceedings Citation Index – Science
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
  • Book Citation Index – Science
  • Book Citation Index – Social Sciences & Humanities
  • Current Chemical Reactions (literatura o metodah sinteze in podatki o strukturi)
  • Index Chemicus (podatki o strukturi organskih spojin)

  Citatni indeksi omogočajo specifičen način iskanja po tematiki. Sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) lahko pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), lahko obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

 • Ponudnik: Clarivate Analytics