Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Pomembno: Za dostopanje do zbirk TLG se je potrebna "dvostopenjska" avtentikacija. Do zbirke lahko torej pridemo na računalnikih fakultet  Univerze v Ljubljani (brez CTK, NIB in NUK) ali s prijavo preko oddaljenega dostopa. Po tem koraku  se moramo nato še registrirati oz. ustvariti osebni račun na spletni strani zbirke. Kasneje se moramo vedno prijaviti v svoj osebni račun, da lahko uporabljamo celotno zbirko in vse njene funkcionalnosti. Osebni račun je potreben tudi za dostop do odprtodostopnih vsebin (Abridged TLG,  Canon of Authors and Works in Lexika). Več lahko izveste v podrobnejših navodilih.

Dostopnost:
Thesaurus Linguae Graecae (TLG) (Dostopno z lokacij UL. Oddaljeni dostop za študente in zaposlene UL.)
 • Thesaurus Linguae Graecae (TLG) je zbirka grške literature od antike do danes. Do sedaj je v bila v projektu zbrana in digitalizirana večina besedil, napisanih v grščini, od Homerja (8. st. pr. n. št.) do padca Bizanca leta 1453.

  Vsebuje:

  Full corpus TLG (Celotni korpus TLG), ki vsebuje več kot 10.000 del 4.000 avtorjev.

  Abridged TLG (Skrajšani TLG), ki vsebuje skoraj 1.000 del 70 avtorjev in uporablja isti iskalnik kot polna spletna različica TLG. Omogoča dostop do najpomembnejših klasičnih avtorjev in velikega števila patrističnih besedil.

  Canon of Authors and Works (Kanon grških avtorjev in del) je podatkovna baza in bibliografski vodnik po avtorjih in delih, vključenih v digitalno knjižnico TLG. Vsebuje biografske podatke o vsakem avtorju.

  Lexika, v tem segmentu so na voljo digitalizirani številni leksikoni, med njimi  Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon, Cunliffe's Lexicon of Homeric Greek, Powell's Lexicon of Herodotus in Lexikon zur byzantinischen Gräzität (LBG).

  Pomoč in video vodiči: http://stephanus.tlg.uci.edu/help.php.

 • Ponudnik: University of California, Irvine