TEMA® Technology and Management

Dostopnost:
WTI-Frankfurt eG (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
  • Podatkovna zbirka TEMA je namenjena za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področij tehnike in menedžmenta: razvoj in raziskave, inovacije, novi izdelki, oprema in procesi na področjih strojništva, procesne tehnike, elektrotehnike in elektronike, informacijskih tehnologij, energetike, materialov, tekstilne tehnologije, medicinske opreme, rudarstva, informacijska znanost ter menedžment in organizacija. Vsebuje bibliografske zapise z izvlečki in ključnimi besedami oz. deskriptorji za članke iz revij, prispevke iz konferenčnih zbornikov, poročila, disertacije itd. Vključena je mednarodna literatura s poudarkom na nemškem prostoru in sicer za časovno obdobje od leta 1968 dalje.

    Bibliografski del zapisa je pretežno v nemščini, izvlečki pa v nemščini in/ali angleščini. Pri iskanju je možno uporabljati angleške ali nemške izraze, pojme iz kontroliranega seznama deskriptorjev “Thesaurus Engineering and management” in kode iz WTI klasifikacije.

    TEMA vsebuje več podzbirk z ožjo tematiko, po katerih lahko iščemo tudi samostojno (izbor na vstopni strani): DOMA® (strojništvo), ZDE (elektrotehnika, elektronika in energetika), WEMA Materials® (materiali), BEFO (menedžment in organizacija), TOGA® (tekstilna tehnologija), MEDITEC (medicinski inženiring), BERG (rudarstvo) in ENTEC (energetika). V portal TecFinder so vključene še zbirka TEMotive (električna mobilnost), PRINT Printing Technology (tisk), INFODATA (informacijska znanost) in SME Publications (mala in srednja podjetja).

     

     

  • Ponudnik: WTI-Frankfurt eG