Springer Protocols

Protokoli so s celotnimi besedili dostopni za obdobje 1988-2011.

Dostopnost:
Springer Protocols (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
  • Zbirka Springer Protocols vključuje preko 40.000 celotnih besedil s podrobnimi opisi laboratorijskih metod s področja naravoslovnih in biomedicinskih ved: biokemije, biotehnologije, celične biologije, bioinformatike, genetike, imunologije, radiologije, mikrobiologije, molekularne medicine, nevrologije, raziskav raka, farmakologije, toksikologije, botanike itd. Združuje opise metod, ki so bile zadnjih 30 let objavljene v znanih knjižnih zbirkah "Methods in ……" založbe Humana Press, kakor tudi metode iz različnih laboratorijskih priročnikov, npr. The Biomethods Handbook, The Proteomics Handbook in Springer Laboratory Manuals. Izčrpni in pregledno strukturirani opisi omogočajo enostavno uporabo in hiter prenos metode v lasten laboratorij. Pomembno funkcionalnost predstavljajo opombe uporabnikov, iz katerih je mogoče razbrati, v katere namene so metode uporabljali drugi raziskovalci in kakšne so njihove izkušnje.

    Protokoli so s celotnimi besedili dostopni od leta 1988 do 2011.

  • Ponudnik: Springer