Slovarji založbe DZS

Dostopnost:
CTK slovarji (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani)
 • Zbirka elektronskih slovarjev DZS. Elektronski slovarji omogočajo dva načina iskanja: hitro iskanje po seznamu gesel in polno iskanje, ki poleg neposrednega iskanja gesel išče tudi po opisih gesel. Oba načina iskanja je možno med seboj kombinirati.

  Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

  Zbirka vsebuje naslednje slovarje:

  Slovenski pravopis 2001
  Slovenski pravopis 2001 vsebuje nad 130.000 slovarskih iztočnic in ga nedvomno lahko imenujemo priročnik sodobne slovenščine.

  Slovar slovenskega knjižnega jezika
  Slovar založbe DZS, d.d., ki je nastal v sodelovanju s SAZU in ZRC SAZU, Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. Obsega okrog 110.000 gesel in podgesel, ki vsebujejo naslednje informacije: naglas, slovnične oznake, običajne zveze ter različne kvalifikatorje.

  Veliki angleško-slovenski slovar
  Slovar založbe DZS, d.d. in avtorjev Grad, Škerlj ter Vitorovič obsega blizu 80.000 gesel in podgesel, ki vsebujejo naslednje informacije: naglas, slovnične oznake, običajne zveze.

  Slovensko-angleški slovar
  Slovar založbe DZS, d.d. in avtorjev Grad, Leeming obsega okrog 45.000 gesel in podgesel, ki vsebujejo naslednje informacije: naglas, slovnične oznake, običajne zveze ter oznake strok.

  Veliki nemško-slovenski slovar (druga prenovljena izdaja)
  Druga (prenovljena) izdaja slovarja založbe DZS d.d. in avtorjev Debenjak obsega približno 126.000 gesel. V slovarju je upoštevan novi nemški pravopis.

  Veliki slovensko-nemški slovar (druga prenovljena izdaja)
  Slovar založbe DZS, d.d. in avtorjev Debenjak obsega okrog 100.000 gesel in podgesel, ki vsebujejo naslednje informacije: naglas, slovnične oznake, običajne zveze ter oznake področij. V slovarju je upoštevan novi nemški pravopis.

  Veliki italijansko-slovenski slovar
  Veliki italijansko-slovenski slovar (avtor Šlenc, založnik DZS d.d., Založništvo literature) je dvojezični slovar, ki obsega okoli 70.000 gesel in podgesel iz sodobnega italijanskega jezika.

  Angleško-slovenski in slovensko-angleški poslovni slovar
  Angleško-slovenski in slovensko-angleški poslovni slovar je slovar poslovnega jezika in je namenjen vsem, ki imajo kakorkoli opravka z gospodarstvom.

  Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar
  Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar je slovar poslovnega jezika in je namenjen vsem, ki imajo kakorkoli opravka z gospodarstvom in komunicirajo v nemškem jeziku.

  Francosko-slovenski in Slovensko-francoski slovar
  Slovar v elektronski obliki združuje dva obstoječa slovarja v knjižni obliki, in sicer Francosko-slovenski slovar (avtorja Antona Grada) in Slovensko-francoski slovar (avtorjev Viktorja Jesenika in Narcisa Dembskija).

  Srbski- ali Hrvaško-slovenski in Slovensko-hrvaški ali -srbski slovar
  Srbski- ali Hrvaško-slovenski in Slovensko-hrvaški ali -srbski slovar (oba v enem paketu) sta namenjena vsem, ki potrebujejo prevajanje iz slovenščine v hrvaščino ali srbščino in obratno. Izdelek je ponatis omenjenih velikih slovarjev avtorja Janka Jurančiča v elektronski obliki.

  Špansko-slovenski in Slovensko-španski slovar
  Elektronska oblika združuje dva obstoječa slovarja avtorja Antona Grada in je za sodobnega uporabnika nujen pripomoček, ki omogoča podrobnejše in hitrejše spoznavanje španskega jezika.

  Angleško-slovenski pravni slovar
  Angleško-slovenski pravni slovar ima sestavljen geslovnik na podlagi britanskih in ameriških pravnih leksikonov in druge tuje literature in lastnega gradiva.

  Slovensko-angleški pravni slovar
  Slovensko-angleški pravni slovar predstavlja izrazje slovenske ustave, zakona o ustavnem sodišču, pravne teorije, nekaterih drugih zakonov, ki imajo temeljni pomen v slovenskem pravnem sistemu, ter ne nazadnje izbrano izrazje iz odločb ustavnega sodišča.

  Tehniški metalurški slovar (slovensko-angleško-nemški)
  Tehniški metalurški slovar v elektronski obliki je izpopolnjena izdaja slovarja, ki je izšel pri Mladinski knjigi leta 1995. Slovar obsega 10.000 gesel s področja metalurgije, tehniških materialov, tehnike površin, analiznih metod, strojništva, kemije, elektrotehnike, ekologije, standardizacije, predpisov, ekonomike in uporabe računalništva pri tehnoloških postopih.

  Nemško-slovenski avtomobilistični slovar
  Nemško-slovenski avtomobilistični slovar avtorice Majda Gregorka vsebuje 14000 gesel, ki pokrivajo predvsem področje avtomobilizma, hkrati pa tudi nekatere izraze iz elektrotehnike, kemije, računalništva in informatike.

 • Ponudnik: DZS