SCImago Journal & Country Rank

  • SCImago Journal & Country Rank je prosto dostopen portal z bibliometričnimi podatki znanstvenih časopisov in držav. Podatki so pridobljeni iz citatnega indeksa Scopus (založnika Elsevier). Ponuja veliko kazalnikov znanstvenega objavljanja, ki jih prikaže v obliki tabel ali grafov in jih je moč izvoziti v MS Excel preglednice. Glavni bibliometrični kazalnik je SCImago Journal Rank (SJR), ki meri vplivnost znanstvene revije. Posamezne časopise lahko iščemo po naslovu, založniku ali ISSN; prikličemo lahko tudi sezname časopisov (s podatki) na podlagi  vsebinskih področij (27) in kategorij (313) Scopus, ki jih lahko razvrstimo po različnih kriterijih. Podobno lahko prikličemo tudi sezname držav; iskanje podatkov o posamezni državi je olajšano s pomočjo grafičnega vmesnika. Portal omogoča tudi analize in grafične prikaze kazalnikov objavljanja znanstvenih časopisov ali področji oz. držav. Na podlagi dveletnega obdobja portal prikaže tudi grafični prikaz citatne mreže in mehurčne grafikone za prikaz bibliometričnih podatkov posamezne države.  

  • Ponudnik: Scimago Lab