SciELO Citation Index

Dostopnost:
SciELO Citation Index (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
  • Podatkovna zbirka SciELO Citation Index je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature objavljene v Argentini, Braziliji, Čilu, Južni Afriki, Kolumbiji, Kostariki, Kubi, Mehiki, Peruju, Portugalski, Španiji in Venezueli. Vsebuje bibliografske podatke z izvlečki in navedenimi viri o člankih iz 1.000 odprtodostopnih znanstvenih revij.

  • Ponudnik: Clarivate Analytics