Russian Science Citation Index

Dostopnost:
Russian Science Citation Index (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
  • Podatkovna zbirka Russian Science Citation Index je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature s področja naravoslovja, tehnike, medicine in izobraževanja objavljene v Rusiji. Vključuje bibliografske podatke z izvlečki in navedenimi viri iz okoli 400 znanstvenih revij.

  • Ponudnik: Clarivate Analytics