Royal Society of Chemistry Gold

Dostopnost:
RSC Gold (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
  • Vir RSC Gold je namenjen za iskanje, pregled in uporabo znanstvene literature s področja kemije in sorodnih ved. Vključuje celotno besedilo 43 naslovov revij, 5 podatkovnih zbirk za spremljanje novih objav (Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Natural Product Updates in Synthetic Reaction Updates), elektronske knjige iz zbirke Issues in Environmental Science and Technology in celotno besedilo retrospektivnih letnikov pregledne revije Annual Reports on the Progress of Chemistry (sekcij A, B in C, za obdobje 1967–2013).

    Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od leta 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.

    The Merck Index* Online

  • Ponudnik: Royal Society of Chemistry