re3data.org - Registry of Research Data Repositories

  • re3data.org je namenjen za iskanje in pregled repozitorijev raziskovalnih podatkov. Repozitoriji so predstavljeni s preko 40 podatki: država, znanstveno področje, vrsta raziskovalnih podatkov, predaja podatkov, dostopnosti podatkov, avtorske pravice, metapodatkovni standard, vrsta trajnih identifikatorjev podatkov, programska oprema repozitorija, certifikati kakovosti itn. Vključeni so podatki o preko 2500 repozitorijih po svetu.

    Doponjevanje: tedensko
    Jezik: angleščina

  • Ponudnik: DataCite