PubMed

Dostopnost:
PubMed (Dostop brez omejitev)
PubMed odd. dostop MF (Dostop z lokacij Medicinske fakultete UL. Oddaljen dostop za člane CMK z geslom)
  • Prosto dostopno  zbirko PubMed seatavljajo zapisi iz MEDLINE (bibliografski zapisi z abstrakti), PubMedCentral (celotna besedila člankov) in Bookshelf (celotna besedila knjig). Vsebuje preko 34 milijonov zapisov s področij bimedicinske znanosti, znanostih o življenju, biokemije, medicine, zdravstvene nege, biotehnologije itn. Zapisi lahko vsebujejo tudi povezave na celotna besedila tako prosto in odprto dostopnih vsebin kot tudi naročniških. Za dostop do vsebin, ki jih imajo naročene Centralna medicinska knjižnica in/ali ostale knjižnice Univerze v Ljubljani  je potrebna prijava.

  • Ponudnik: U.S. National Library of Medicine