Oxford English Dictionary Online

Dostopnost:
Oxford English Dictionary (Dostop z lokacij Filozofske in Medicinske fakultete. Odaljeni dostop za študente in zaposlene FF in CMK.)
  • Elektronska oblika Oxford English Dictionary (tretja izdaja), najbolj avtoritativnega in najobsežnejšega slovarja angleščine. Obsega približno 600 000 gesel, vključuje tudi etimologije besed, primere uporabe, izgovorjavo itn. Zahtevno iskanje omogoča uporabo različnih kriterijev, operatorjev in omejitev itn.

  • Ponudnik: Oxford University Press