OAIster

  • OAIster služi za iskanje publikacij objavljenih v različnih digitalnih arhivih. Vključeni so lahko pred- in po-natisi znanstvenih člankov, prispevki s konferenc, disertacije, knjige, raziskovalna poročila, slikovno in zvočno gradivo itn.
    OAIster obsega preko 50 milijonov metapodatkovnih opisov, podatki se dopolnjujejo tedensko oziroma mesečno.

    Jezik: angleščina

    Založnik: University of Michigan Digital Library Production Service

  • Ponudnik: OCLC