MathSciNet (AMS)

Dostopnost:
MathSciNet (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani)
  • MathSciNet je elektronska verzija revije Mathematical Rewievs, ki je v tiskani različici začela izhajati leta 1940, in prinaša informacije o najpomembnejši znanstveni literaturi s področja matematike. Služi za iskanje po bibliografskih opisih s kritičnimi izvlečki o člankih iz več kot 300 znanstvenih revij, knjig in knjižnih zbirk od leta 1864 dalje. Zbirka omogoča tudi ugotavljanje vpliva oz. odmevnosti avtorjev, člankov, revij in knjig glede na njihovo citiranost (MR Citation Database with Mathematical Citation Quotient).

    Dopolnjevanje: mesečno
    Jezik: angleščina

    Vir nabavlja FMF.

     

  • Ponudnik: American Mathematical Society