Loeb Classical Library

Dostopnost:
Loeb Classical Library (Dostop z lokacij Filozofske in Teološke fakultete ter NUK. Oddaljen dostop za študente, osebje in diplomante FF in TF ter člane NUK, ki so študenti, osebje ali diplomanti UL.)
  • Loeb Classical Library je zbirka preko 450 elektronskih knjig, ki predstavljajo celotno klasično dediščino. Uporabnikom približa originalna besedila v latinščini in grščini z vzporednimi prevodi v angleščino. V zbirko so vključena epska poezija in lirika, tragedija, komedija, zgodovina, potovanja, filozofija, medicinska in matematična dela, arhitektura ipd. Med avtorji najdemo filozofe kot so Aristotel, Ciceron, Platon in Sokrat ter pesnike kot Homer, Ovidij, Sapfo itn. 

    Vir omogoča iskanje gradiva na podlagi naslovov, avtorjev, posameznih besed ali fraz. poleg enostavnega je na voljo tudi napredno iskanje, dela pa lahko najdete tudi z brskanjem po indeksu avtrojev, grških ali latinskih del ter pregledu letnikov izdaj Loeb Classical Library. 

    Elektronska zbirka ponuja povsem enako vsebino kot zbirka tiskanih knjig (v celoti na voljo v NUK).

  • Ponudnik: Harvard University Press