Linguistics Collection

Dostopnost:
Lingustics Collection (Dostopno na lokacijah UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter vse člane CTK in NUK.)
 • Linguistics Collection vsebuje dve zbirki:

  Linguistics and Language Behavior Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja jezikoslovja oz. lingvistike: antropološka, uporabna in deskriptivna lingvistika, analiza diskurza, fiziologija sluha in govora, leksikologija, leksikografija, morfologija, filozofija jezika, fonetika, literarna teorija, psiholingvistika, semantika, semiologija itn.
  Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 1500 znanstvenih revij, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1973 dalje.

  Linguistics Database omogoča dostop do celotnih besedil s področja lingvistike in pokriva področja fonetike, fonologije, morfologije, sintakse in semantike. Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje ali klasifikacijo.

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina
  Založnik: Cambridge Scientific Abstracts

 • Ponudnik: ProQuest