Journal Citation Reports

Dostopnost:
JCR na COBISS/OPAC (Dostop z lokacij v Sloveniji)
JCR na Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
 • Podatkovna zbirka Journal Citation Reports je namenjena za bibliometrične analize znanstvenih revij s področij naravoslovja, tehnike in družboslovja, ki so vključene v citatne indekse. Podatki omogočajo določiti vplivnost, branost in aktualnost časopisa ipd.

  Obsega bibliografske podatke o revijah, število člankov, število citatov, dejavnik vpliva (angl. impact factor), indeks hitrosti (angl. immediacy index), mediano starosti objave člankov, ki so bili v reviji navedeni v določenem letu oziroma mediano starosti objave člankov, ki so navajali članke iz revije v določenem letu (angl. citing half-life oziroma cited half-life), število citatov po letih in druge kazalnike.

  V okviru vmesnika COBISS+ so dosegljivi podatki o naslovu, ISSN, dejavniku vplivnosti in predmetni kategoriji časopisa ter tudi podatki o položaju revije znotraj kategorije glede na faktor vpliva,  kvartilu, srednji vrednosti faktorja vpliva v tej kategoriji (x), minimalni vrednosti faktorja vpliva znotraj kvartila (IFmin) in maksimalni vrednosti faktorja vpliva znotraj kvartila (IFmax).

  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: letno
   

 • Ponudnik: Clarivate Analytics