Inter-University Consortium for Political and Social Research

Dostopnost:
ICPSR (Dostop brez omejitev)
ICPSR (Dostop brez omejitev)
  • ICPSR vzdržuje arhiv, kjer iščete družboslovne raziskave in dostopate do samih podatkov. V arhivu je shranjen opis raziskave (naslov, raziskovalci, populacija, časovno obdobje, metoda zbiranja podatkov, objave itn.) ter datoteke s kodirno knjigo, samimi podatki itn.

    Zajeti so popisi prebivalstva, področja ekonomije, izobraževanja, kriminologije, politologije, pravnega sistema, zgodovine, geografije, zdravstva itn.

    Arhiv ICPSR kot največji arhiv družboslovnih podatkov na svetu hrani poleg raziskav iz ZDA tudi raziskave iz nekaterih drugih držav.

    Do nekaterih datotek je dostop omejen. Naročite jih lahko preko nacionalnega člana ICPSR za Slovenijo - Arhiva družboslovnih podatkov pri FDV UL .

  • Ponudnik: ICPSR