Google Učenjak

Dostopnost:
Google Učenjak (Dostop brez omejitev)
Google Učenjak odd. d. (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)
  • Podatkovna zbirka Google Učenjak je namenjena za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov - založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi po citirani literaturi. Možna je uporaba člankov in publikacij naročenih pri založnikih v skladu z licenčnimi pogoji in v odprtem dostopu (povezava Google Učenjak odd. d.).

    Google Scholar Metrics je seznam znanstvenih revij, rangiran na podlagi bibliometričnih kazalnikov znotraj posameznih vsebinskih področij in kategorij. Uporablja kazalnik h-indeks (vrednost, ki označuje, da ima časopis vsaj x prispevkov, ki so prejeli vsaj x citatov), in sicer prek h5-indeks (vrednost h-indeksa časopisa za prispevke v zadnjih 5 letih) ter prek h5-median (povprečno število citatov na prispevke, ki so vključeni v h5-indeks).

     

    Google Scholar
     
  • Ponudnik: Google Inc.