Fran

  • Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je namenjen iskanju po slovarjih, jezikovnih korpusih in drugih jezikovnih zbirkah. Nad portalom bdi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na voljo so med drugim tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novejšega besedja, Slovenski pravopis, Slovensko-latinski slovar, Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (1894–1895), Gledališki terminološki slovar, Čebelarski terminološki slovar, Planinski terminološki slovar, Slovenski lingvistični atlas 1, korpus Nova beseda in jezikovna ter terminološka svetovalnica. Na voljo je tudi tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Slovar pravopisnih težav 3.0, Slovenski lingvistični atlas 2, Sprotni slovar slovenskega jezika 3.0 (Domen Krvina), Urbanistični terminološki slovar in Slovenski etimološki slovar3 (Marko Snoj). Dodan je tudi ZRCola 2.0: vnašalni sistem in pisava. Skupaj obsega 31 slovarjev, atlas, 2 svetovalnici in 591.416 slovarskih sestavkov.

    Iskati je mogoče prek glavnega iskalnega okenca, ki vam hkrati išče po vseh slovarjih in virih na portalu, tudi rezultate prikaže združeno. Iščemo lahko tudi prek naprednega iskalnika, ki nam omogoča, da izberemo posamezni slovar in iščemo po specifičnih rubrikah slovarskega zapisa iskanega termina. Tako lahko izvajamo enostavno iskanje ali pa tvorimo kompleksnejše poizvedbe. Navodila za iskanje najdete na strani Fran.si.

     

  • Ponudnik: Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU