Forest Science Database

Dostopnost:
Forest Science Database (Dostop z lokacij Biotehniške in Veterinarske fakultete UL. Oddaljeni dostop za študente in osebje Biotehniške in Veterinarske fakultete UL)
  • Forest Science Database služi za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področij gozdarstva in lesarstva, npr. agrogozdarstvo, urbano gozdarstvo, raba zemljišč, znanost o lesu, učinki podnebnih sprememb, krčenje gozdov, sečnja gozdov ipd. Obsega bibliografske zapise z izvlečki o člankih, knjigah, prispevkih s konferenc, tehničnih poročilih, disertacijah itn. od leta 1939 dalje. Vsebuje tudi 46.000 celotnih besedil publikacij Centra za mednarodne gozdarske raziskave (CIFOR), Inštituta za gozdarske raziskave Ontario (OFRI) in Inštituta za gozdarske raziskave Bolgarske akademije znanosti ter vse relevantne konferenčne publikacije Mednarodne organizacije za tropski les (ITTO) ) in Inštituta pooblaščenih gozdarjev (ICF) iz Velike Britanije. Za pomoč pri iskanju služi tudi CAB tezaver. Dopolnjuje se tedensko.

  • Ponudnik: CAB International