Eigenfactor

  • Eigenfactor je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Podatke črpa iz Poročila o citiranosti (Journal Citation Reports, JCR) - Web of Science. Glavna bibliometrična kazalnika, ki ju izračunava, sta Eigenfactor score (celotna vrednost časopisa za znanstveno skupnost) in Article influence score (povprečen vpliv vsakega prispevka v časopisu v prvih 5 letih po izdaji, primerljiv s faktorjem vpliva). Znanstvene časopise lahko iščemo na podlagi kategorij, leta izida ali naslova časopisa. Omogoča tudi iskanje naslovov znanstvenih časopisov v rubriki Cost effectiveness search, ki omogoča vpogled v vrednost časopisa tako glede na ceno kot tudi glede na znanstveni vpliv.

  • Ponudnik: University of Washington